Perioder på himlen

Vårt planetsystem är på mycket lång sikt (miljarder år) kaotiskt och oförutsägbart, men på mänskliga tidsskalor mycket nära deterministiskt och fullt av periodiciteter. Inte för inte var astronomins huvuduppgift länge att stå för tidmätningen, definierad av jordens rotation kring sin axel eller jordens banrörelse kring solen. I vår egen tid har vi nu så exakta klockor att vi ser hur variabel jordrotationen är, och detta kan vara en allmän bild av många ”nästan periodiska” rörelser. Vi har en huvudperiod, och ovanpå den en oändlig serie av avvikelser med allt mindre amplitud. Månen eller en planets rörelse kan beskrivas just som en oändlig summa av sinuskurvor med olika perioder men med allt mindre amplituder, och beroende på sammanhanget kan man ofta nöja sig med några få termer.