Merkurius 15-årscykel

Merkurius rör sig liksom Venus innanför jordens bana och kan bara ses vid sina elongationer omkring 20 grader från solen på himlen. Omloppstiden kring solen är bara 88 dygn, och även den synodiska omloppstiden blir så kort som 116 dygn. Det innebär minst tre kvällselongationer och tre morgonelongationer varje år, och från en ort nära ekvatorn därmed sex tiodagarsperioder per år med möjlighet att se Merkurius. Från Sverige är det mycket svårare. För att Merkurius ska vara över horisonten och solen rimligt långt under måste en kvällselongation infalla på våren eller en morgonelongation på hösten, och vanligen blir det bara en av varje som fungerar. Tidpunkterna för de bästa elongationerna förskjuts från år till år, men i en första approximation upprepas cykeln efter 13 år. Det är en mindre exakt period än Venus 8 år, men fungerar på liknande sätt.

Även Merkurius kan komma nära Plejaderna på vårkvällar vissa år, för närvarande 2008, 2009, 2014 och 2015 plus eller minus multipler av 13 år. De bästa åren är 2009 och 2015 när den närmaste passagen sker 29 eller 30 april, och just 2009 lyckades jag fånga både Merkurius, Plejaderna och en vacker nymåne i samma teleobjektivfält. För månens skull tog jag bilden den 26 april och inte den 29:e, då Merkurius skulle varit lite närmare hopen.

C1931x